Tag: วิธีซื้อใจเพื่อนร่วมงานให้ได้ผล

วิธีซื้อใจเพื่อนร่วมงานให้ได้ผล

ชีวิตการทำงานของเรานั้น เราใช้เวลาอยู่กับเพื่อนร่วมงานถึง 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดในชีวิต ดังนั้นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะไม่ดีแน่หากคุณไม่มีความสุขทั้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเราจะพาไปดูวิธีซื้อใจเพื่อนร่วมงานให้ได้ผล มีมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับทุกคน แต่คุณควรมีมารยาทและเคารพทุกคนในฐานะเพื่อนมนุษย์ คุณมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่น คุณจึงต้องมีมารยาทในการเข้าสังคม สุภาพกับเขาเสมอแม้จะสนิทกันแค่ไหนก็ตาม ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ ไม่ทำอะไรที่เป็นการหักหน้าหรือทำให้อับอาย รวมถึงเป็นผู้ฟังที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจด้วย สังเกตนิสัยใจคอเพื่อการปรับตัว…