Tag: ปลาเบี้ยว

ปลาเนื้ออ่อน  ปลาเนื้ออ่อน (อังกฤษ: Sheatfishes) เป็นสกุลของปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดสกุลหนึ่ง ในชั้นปลาหนัง (Siluriformes) ในตระกูลปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ใช้นามสกุลว่า Phalacronotus ปลาในสกุลนี้มีลักษณะเด่นหมายถึงไม่มีครีบหลัง จัดเป็นปลาขนาดกึ่งกลางเมื่อเทียบกับสกุลอื่นในสกุลนี้ เป็นปลาที่ใช้ในการบริโภคกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในอาหารไทย เดิมเคยจัดให้อยู่ในสกุล Micronema แต่ปัจจุบันนี้ได้แยกออกมา การแบ่งแยก Phalacronotus…