Tag: ชนิดปลาน้ำจืด

ปลาขาไก่

ปลาขาไก่ ปลาขาไก่ (อังกฤษ: blue sheatfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Kryptopterus cryptopterus) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) มีรูปร่างเพรียว ลำตัวแบนข้าง ส่วนหัวสั้น ปากเล็ก ตาโตอยู่ต่ำกว่ามุมปาก ส่วนหลังไม่ยกสูง มีหนวดยาว 2 คู่…