Tag: ความฝัน

ฝันเกิดจากอะไร

ความฝัน เกิดขึ้นได้กับทุกคนในขณะที่นอนหลับ มันคงไม่ได้เป็นเรื่องราวที่พิเศษอะไร เพราะสำหรับบางคนก็ลืมไปแล้วว่าฝันครั้งล่าสุดตอนไหน ส่วนนักฝันขาประจำก็ฝันกันแทบทุกคืน บ้างก็ว่าความรู้สึกนึกคิดและจิตใต้สำนึกเป็นน้ำมันชั้นดี ที่เติมเพลิงให้ฝันลุกโชนขึ้นมากลางดึก แท้จริงแล้วความฝันมันเกิดจากอะไรกันแน่? บางความเชื่อบอกว่าความฝันเกิดจากเทวดาฟ้าดิน หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกเหตุแต่บางทฤษฎีกลับบอกว่าความฝันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่ขับเรื่องราวออกมาปรุงแต่ง แล้ว ความเชื่อ กับ ทฤษฎี ควรให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากัน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และนักประสาทวิทยาบางรายให้คำนิยามเกี่ยวกับความฝันเอาไว้ ว่าในระหว่างที่นอนหลับสมองของมนุษย์จะลำดับข้อมูลจริงที่เราผ่าน พบ และเจอ ในระหว่างวันหรือเมื่อวันก่อน…