Category: สัตว์โลกน่ารู้

ปลาเนื้ออ่อน  ปลาเนื้ออ่อน (อังกฤษ: Sheatfishes) เป็นสกุลของปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดสกุลหนึ่ง ในชั้นปลาหนัง (Siluriformes) ในตระกูลปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ใช้นามสกุลว่า Phalacronotus ปลาในสกุลนี้มีลักษณะเด่นหมายถึงไม่มีครีบหลัง จัดเป็นปลาขนาดกึ่งกลางเมื่อเทียบกับสกุลอื่นในสกุลนี้ เป็นปลาที่ใช้ในการบริโภคกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในอาหารไทย เดิมเคยจัดให้อยู่ในสกุล Micronema แต่ปัจจุบันนี้ได้แยกออกมา การแบ่งแยก Phalacronotus…

ปลาขาไก่

ปลาขาไก่ ปลาขาไก่ (อังกฤษ: blue sheatfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Kryptopterus cryptopterus) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) มีรูปร่างเพรียว ลำตัวแบนข้าง ส่วนหัวสั้น ปากเล็ก ตาโตอยู่ต่ำกว่ามุมปาก ส่วนหลังไม่ยกสูง มีหนวดยาว 2 คู่…

ปลาฮูโช ปลากดหัวเสียม ปลากดหัวเสียมปลาสะวิน

ปลาฮูโช ปลาฮูโช เป็นสกุลของปลาแซลมอนขนาดใหญ่ ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hucho ในตระกูลปลาแซลมอน (Salmonidae) เป็นปลาที่กระจายพันธุ์ในอนุทวีปยูเรเชีย และพบบางส่วนอาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในทวีปเอเชีย เช่น มองโกเลีย, จีน, รัสเซีย การจำแนก Hucho bleekeri Kimura, 1934 Hucho hucho…

อันดับปลาซีกเดียว

อันดับปลาซีกเดียว อันดับปลาซีกเดียว (อังกฤษ: Flatfish) ปลากระดูกแข็งในกลุ่มปลาที่มีก้านครีบ พบได้อีกทั้งทะเล, น้ำกร่อย และน้ำจืด ในภาษาไทยมักเรียกปลาในอันดับนี้รวมๆกัน ยกตัวอย่างเช่น “ลิ้นหมา”, “ซีกเดียว”, “ยอดม่วง”, “ลิ้นเสือ”, “ลิ้นควาย”, “ใบไม้” หรือ “จักรผาน” เป็นต้น โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า…

ปลาบู่ ปลาปักเป้าฟันสี่ซี่

ตระกูลปลาบู่ ตระกูลปลาปักเป้าฟันสี่ซี่ ตระกูลปลาบู่ (อังกฤษ: Goby) เป็นตระกูลปลาที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก พบอาศัยอยู่ทั้งยังในทะเลลึกกว่า 60 เมตร จนถึงลำธารบนภูเขาสูงกว่า 1,000 เมตร เจอทั่วโลกในเขตร้อนรวมทั้งเขตอบอุ่นมากกว่า 1,950 ชนิด และพบในประเทศไทยมากกว่า 30 ชนิด ใช้ชื่อตระกูลว่า Gobiidae…

ปลาโรนันจุดขาว ปลาโรนันหัวเสียมยักษ์ ปลาโรนันหัวเสียม

ปลาโรนันจุดขาว ปลาโรนันหัวเสียมยักษ์ ปลาโรนันหัวเสียม ปลาโรนันจุดขาว (อังกฤษ: Spotted guitarfish, Giant guitarfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhynchobatus djiddensis) ปลากระดูกอ่อนขนาดใหญ่ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในจำพวกปลาโรนันยักษ์ (Rhynchobatidae ) มีส่วนหัวแบนราบเหมือนปลากระเบน และเป็นทรงแหลมคล้ายหัวหอก ครีบหูขนาดใหญ่ ปาก…

ฉลามครีบดำ ฉลามหัวบาตร

ฉลามครีบดำ ฉลามหัวบาตร ฉลามครีบดำ หรือ ฉลามหูดำ (อังกฤษ: Blacktip reef shark; ชื่อวิทยาศาสตร์: Carcharhinus melanopterus) เป็นฉลามชนิดหนึ่ง มีรูปร่างเพรียวยาว ปากกว้าง มีแถบดำที่ครีบข้างหลัง ครีบไขมัน ครีบก้น และครีบหางตอนล่าง เป็นที่มาของชื่อ…

ปลากุเรา และ ปลาฉนาก

ปลากุเรา และ ปลาฉนาก วงศ์ปลากุเรา (อังกฤษ: Threadfins) เป็นวงศ์ปลาในอันดับ Perciformes ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Polynemidae (/โพ-ลี-นี-มิ-ดี/)   มีรูปร่างทั่วไปเป็นทรงกระบอก ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวและจะงอยปากทู่ ปากกว้างอยู่ด้านล่างของจะงอยปาก ตาเล็กอยู่ตอนปลายของหัวและมีเยื่อไขมันบางๆคลุม ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอนอยู่ห่างกัน…

ปลาทะเลน้ำลึก ปลาขวานทะเลลึก

 ปลาทะเลน้ำลึก ปลาขวานทะเลน้ำลึก ปลาขวานทะเลลึก (อังกฤษ: Deep Sea Hatchetfish) หรือที่เรียกสั้นๆว่า ปลาขวานนั้น ชื่อก็บอกอย่างตรงตัวแปลว่า ขวานด้ามเล็กๆซึ่งถูกตั้งมาจากลักษณะของตัวมันที่มองแล้วคล้ายกับขวานอย่างชัดเจน ส่วนลักษณะลำตัวของมันจะบางคล้ายกับใบมีดของขวานด้วย   ลักษณะปลาขวานทะเลน้ำลึก   ปลาขวานเป็นปลาในตระกูล Sternoptychidae จำพวกปลาทะเลน้ำลึก โดยมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมดกว่า 45…