ปลาเนื้ออ่อน 

ปลาเนื้ออ่อน (อังกฤษ: Sheatfishes) เป็นสกุลของปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดสกุลหนึ่ง ในชั้นปลาหนัง (Siluriformes) ในตระกูลปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ใช้นามสกุลว่า Phalacronotus

ปลาในสกุลนี้มีลักษณะเด่นหมายถึงไม่มีครีบหลัง จัดเป็นปลาขนาดกึ่งกลางเมื่อเทียบกับสกุลอื่นในสกุลนี้ เป็นปลาที่ใช้ในการบริโภคกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในอาหารไทย

เดิมเคยจัดให้อยู่ในสกุล Micronema แต่ปัจจุบันนี้ได้แยกออกมา

การแบ่งแยก
Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851)
Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864)
Phalacronotus micronemus (Bleeker, 1846)
Phalacronotus parvanalis (Inger & P. K. Chin, 1959)

ปลาเบี้ยว

ปลาเบี้ยว หรือ ปลาคางเบือน (อังกฤษ: Twisted-jaw catfish, Twisted-jaw sheatfish) ชื่อสกุลของปลาน้ำจืด 2 ชนิดในตระกูลปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ซึ่งอยู่ในอันดับปลาหนัง ใช้นามสกุลว่า Belodontichthy (/เบล-โอ-ดอนท์-อิค-ธีส/; “Belo” เป็นภาษากรีกหมายถึง “ทุกทิศทาง”, “odon” หมายถึง “ฟัน” และ “ichthyos” หมายถึง “ปลา” มีความหมายรวมหมายถึง “ปลาที่มีฟันทุกทิศทาง”)

มีรูปร่างโดยรวมคือ ปากกว้างและเชิดขึ้นอันเป็นที่มาของชื่อ ภายในมีฟันแหลมคม ตาโตอยู่ตอนกลางของหัว ใกล้มุมปากมีหนวด 1 คู่ยาวจนถึงครีบอก ครีบหลังเล็กมาก มีก้านครีบแขนง 3 หรือ 4 ก้าน ครีบอกใหญ่ปลายแหลม ครีบท้องเล็ก ครีบหางเล็กเว้าตื้น ตัวมีสีเงินวาวหรือเหลือบสีเขียวอ่อน ด้านท้องสีจาง นัยน์ตามีเยื่อไขมันบางๆคลุม อาศัยอยู่ในแม่น้ำสายใหญ่ๆกินอาหาร จำพวก สัตว์น้ำขนาดเล็ก พบกระจายพันธุ์อยุ่เฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น พบเพียง 2 ชนิด คือ

Belodontichthys truncatus พบในภูมิภาคอินโดจีน มีความยาวได้ 60 ซม.
Belodontichthys dinema มีลักษณะคล้ายชนิดแรก เว้นแต่มีครีบหู ช่วงหัว รวมทั้งปลายปากที่สั้นกว่า และพบได้ในแหลมมลายูจนถึงเกาะสุมาตราและบอร์เนียว เป็นปลาที่พึ่งถูกอนุกรมวิธานแยกออกจากประเภทแรกเมื่อเร็วๆนี้ มีความเต็มที่ได้ถึง 1 เมตร
เป็นปลาที่นิยมบริโภค โดยเฉพาะในชนิด B. truncatus พบชุกชุมในทะเลสาบเขมร โดยนำมาบริโภคสดและแปรรูปเป็นปลาแห้ง อีกทั้งยังมีการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย

ปลาเพียว

ปลาเพียว (อังกฤษ: Asian glassfishes, Asian glass catfishes) สกุลของปลากระดูกแข็งในอันดับปลาหนังจำพวกหนึ่งในตระกูลปลาเนื้ออ่อน (Siluridae)

โดยที่ชื่อสกุล Kryptopterus นั้นมาจากภาษากรีกโบราณคำว่า kryptós (κρυπτός, “ซ่อน”) กับ ptéryx (πτέρυξ, “ครีบ”) อันเนื่องจากปลาในสกุลนี้มีครีบข้างหลังที่เล็กมาก ซึ่งแตกต่างจากปลาสกุลอื่นในตระกูลเดียวกัน

จัดเป็นปลาขนาดเล็ก มีลำตัวยาวแบนข้าง ลำตัวบางใสมีสีเดียวจนในบางชนิดสามารถดูทะลุเห็นกระดูกภายในได้เหมือนเอกซเรย์ มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่แรกบนขากรรไกรบน ส่วนคู่ที่ 2 อยู่บนขากรรไกรล่าง สั้นหรือยาวแล้วแต่ละชนิด โดยหนวดที่มุมปากยาวเลยช่องเหงือก หนวดที่คางเล็กและสั้น ปากแคบ มุมปากยื่นไม่ถึงนัยน์ตา มีก้านครีบ 1-2 ก้าน ครีบหลังเล็ก หรือบางชนิดก็ไม่มี ครีบท้องมีก้านครีบแขนง 4-8 ก้าน

นิยมอยู่กันเป็นฝูง โดยมีพฤติกรรมรวมกัน คือ มักอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยหันหน้าไปทางเดียวกันในระดับกลางน้ำ เมื่อแตกตื่นตกใจมักจะแตกหนีไปคนละทิศละทาง จนหายตกใจแล้วค่อยกลับมารวมตัวกันอีก