หอไอเฟล ประวัติความเป็นมาของหอไอเฟลแห่งกรุงปารีส

 

หอไอเฟล ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กรุงปารีสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าโลกในปี คริสต์ศักราช 1889 เพื่อฉลองการครบรอบ 100 ปีการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส ทางรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสก็เลยได้จัดการประกวดดีไซน์อาคารบ้านเรือนเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายของงาน มีการส่งแบบเข้าแข่งขันถึง 100 บริษัท โดยบริษัทที่ได้รับเลือกจากทางกรรมการของกรุงปารีสเป็นแบบของบริษัทของนายกุสตาฟ ไอเฟล

 

และก็ได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลในวันที่ 8 ม.ค. คริสต์ศักราช 1887 โดยทางรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสกำหนดที่ก่อสร้างไว้ริมน้ำแซน ปลายสวนสาธารณะช็องเดอมาร์ โดยนายกุสตาฟ ไอเฟลได้สัมปทานหอพัก 20 ปี โดยตั้งแต่แมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1890 จนกระทั่งปี คริสต์ศักราช 1910 ต่อมาจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงปารีส

 

หอไอเฟลเริ่มสร้างในวันที่ 26 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1887 โดยเริ่มจากวิธีการทำฐานของหอลึกลงไปถึงชั้นดินแข็ง เนื่องจากว่าดินริมฝั่งแม่น้ำแซนมีความอ่อนมากแล้วจึงเริ่มทำตัวหอต่อจากนั้น การก่อสร้างใช้คนงาน 300 คน มีคนงานเสียชีวิต 1 คน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 2ปี 2เดือน 5วัน และมีพิธีเปิดหอไอเฟลอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 เดือนมีนาคม คริสต์ศักราช 1889

 

โดยในวันนั้น นายกุสตาฟ ไอเฟลได้นำธงประเทศฝรั่งเศสไปติดไว้บนยอดหอไอเฟล เมื่อหอไอเฟลสร้างเสร็จในปี พุทธศักราช 2432 (คริสต์ศักราช 1889) หอไอเฟลกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรีย์วอชิงตัน รวมทั้งได้ครอบครองตำแหน่งนี้มาจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2473 (คริสต์ศักราช 1930) ก็ได้เสียตำแหน่งให้แก่ตึกไครส์เลอร์ (319 เมตร หรือ 1,047 ฟุต) ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ

 

หอไอเฟลมีความสูง 300 เมตร (986 ฟุต) ซึ่งไม่รวม เสาอากาศ 24 เมตร (72 ฟุต) ด้านบน ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอาคารแล้วจะมีราว 75 ชั้น หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงสุดในกรุงปารีส รวมทั้งหากไม่นับรวมเสากระจายคลื่น หอไอเฟลเป็นสิ่งปลูกสร้างสูงที่สุดอันดับสองในฝรั่งเศส รองจากสะพานมีโย น้ำหนักเหล็กที่ใช้ก่อสร้างนั้นทั้งหมด 7,300-10,000 ตัน

 

ส่วนปริมาณบันไดนั้นเปลี่ยนตลอด เมื่อแรกเริ่มนั้นมี 1710 ขั้น ในทศวรรษที่ 1980 มี 1920 ขั้น และในปัจจุบัน มี 1665 ชั้น โดยแรกเริ่มนั้นหอไอเฟลถูกค่อนแคะจากชาวกรุงปารีสในเชิงไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง ด้วยถูกเห็นว่าไม่สวยสวย จนถึงถูกเรียกชื่อไปต่างๆในเชิงติดลบ และถึงขนาดเคยมีความคิดที่จะรื้อถอนโครงสร้างออกด้วยเมื่อปี คริสต์ศักราช 1909

ที่มาของ หอไอเฟล

หอไอเฟลเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งชื่อตามกุสตาฟ ไอเฟล นักออกแบบและวิศวกรชั้นแนวหน้าของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้ หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายของงานจัดเพื่อแสดงสินค้าโลก ในปี คริสต์ศักราช 1889 (Exposition universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความใหญ่โตของประเทศฝรั่งเศส

 

ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และก็ความงามทางศิลปะสถาปัตยกรรม หอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งถัดมาได้รู้จะในนามหอไอเฟลรวมทั้งเปลี่ยนมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส และก็ใน คริสต์ศักราช 2006 นักเดินทางกว่า 6,719,200 คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และก็กว่า 200,000,000 คนตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ทำให้หอพักไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคนเข้าชมมากที่สุดต่อปีอีกด้วย

 

เกร็ดความรู้

หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น