ปลาฮูโช

ปลาฮูโช เป็นสกุลของปลาแซลมอนขนาดใหญ่ ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hucho ในตระกูลปลาแซลมอน (Salmonidae)

เป็นปลาที่กระจายพันธุ์ในอนุทวีปยูเรเชีย และพบบางส่วนอาศัยอยู่ในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในทวีปเอเชีย เช่น มองโกเลีย, จีน, รัสเซีย

การจำแนก

 • Hucho bleekeri Kimura, 1934
 • Hucho hucho (Linnaeus, 1758) – ปลาดานูบแซลมอน
 • Hucho ishikawae Mori, 1928
 • Hucho perryi (Brevoort, 1856)
 • Hucho taimen (Pallas, 1773) – ปลาไทเมน, ปลามองโกเลียนเทอเรอ

ปลาฮูโช

Danube Salmon – Huchen (Hucho hucho).jpg

ปลาดานูบแซลมอน หรือ ฮูเซน (H. hucho)

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

 • อาณาจักร: Animalia
 • ไฟลัม: Chordata
 • ชั้น: Actinopterygii
 • อันดับ: Salmoniformes
 • ตระกูล: Salmonidae
 • ตระกูลย่อย: Salmoninae
 • สกุล: Hucho
 • Günther, 1866

ปลากดหัวเสียม

ปลากดหัวเสียม เป็นชื่อสกุลของปลาหนังน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในวงศ์ปลากด (Bagridae) ใช้ชื่อสกุลว่า Sperata มีทั้งหมดด้วยกัน 4 ชนิด (ดูในตาราง)

 

รูปร่างโดยรวม ส่วนหัวและจะงอยปากยื่นยาวมากที่สุดในวงศ์เดียวกันนี้ หัวแบนราบเล็กน้อย ลำตัวทรงกระบอก แต่ด้านหลังยกสูง และเรียวไปทางด้านท้าย ตาเล็กอยู่ด้านบนของหัว ริมฝีปากตัดตรงอยู่ปลายสุดของจะงอยปาก หนวดที่ริมฝีปากยาวมากมาย ครีบหลังไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบไขมันยาวมาก ครีบหางใหญ่เว้าลึก ด้านท้องสีจาง ครีบสีจาง ที่สำคัญเป็น ปลาในสกุลนี้ในครีบไขมันจะมีจุดสีดำเห็นเด่นชัด มีขอบขาวที่ตอนปลายท้ายสุด

 

มีการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดีย, อัฟกานิสถาน และเมียนมาร์ มีแหล่งที่พบคือ แม่น้ำสายใหญ่ในประเทศเหล่านี้ ได้แก่ แม่น้ำคงคา, แม่น้ำอิรวดี และพบได้จนถึงแม่น้ำสาละวินซึ่งเป็นพรมแดนของพม่าติดกับไทย โดยมีชื่อเรียกในภาษากะเหรี่ยงว่า “ปลาแก๊ด”

 

มีขนาดลำตัวโดยเฉลี่ย 50 เซนติเมตร ใหญ่ที่สุดเจอได้ถึง 180 ซม. ในจำพวก S. aor เพาะพันธุ์สร้างรังโดยการขุดพื้นแม่น้ำเป็นแอ่งกว้าง ในความลึกโดยประมาณ 2 เมตร

 

มีความหมายต่อมนุษย์ของการใช้เนื้อเพื่อการบริโภค รวมทั้งใช้ตกเป็นเกมกีฬา อีกทั้งยังมีการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย

 

สำหรับในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนิด S. acicularis ถือเป็นปลาที่นิยมบริโภคกันเป็นอย่างมากในท้องถิ่น เนื่องจากเนื้อมีรสชาติดี โดยในขณะนี้ กรมประมงสามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกปลาชนิดนี้ได้แล้ว

 

ปลากดหัวเสียมปลาสะวิน

ปลากดหัวเสียมปลาสะวิน (อังกฤษ: Salween shovelhead catfish; ชื่อวิทยาศาสตร์: Sperata acicularis) เป็นปลาหนังจำพวกปลากดหัวเสียมหรือปลาแก๊ดชนิดหนึ่ง ในตระกูลปลากด (Bagridae) มีลักษณะสำคัญเป็นส่วนหัวและจะงอยปากยื่นยาวมากที่สุดในกรุ๊ปปลากดทั้งหมด หัวแบนราบเล็กน้อย ลำตัวทรงกระบอก แต่ด้านหลังยกสูง และเรียวไปทางด้านหลัง ตาเล็กอยู่ด้านบนของหัว ริมฝีปากตัดตรงอยู่ปลายสุดของจะงอยปาก หนวดที่ริมฝีปากยาวมาก ครีบหลังไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบไขมันยาวมาก ครีบหางใหญ่เว้าลึก ตัวมีสีเทาอมฟ้า หรือเขียวอ่อน ด้านท้องสีจาง ครีบสีจาง ครีบไขมันมีดวงสีดำเด่น ขอบขาวที่ตอนปลายท้ายสุด ครีบหางมีสีแดงเรื่อๆ

 

ขนาดพบใหญ่สุดถึง 1 เมตร ขนาดที่พบทั่วๆไป 50 ซม. จับได้โดยเบ็ดราว ข่ายลอย พบเฉพาะในแม่น้ำสาละวินและสาขา, แม่น้ำตะนาวศรี รวมถึงแม่น้ำอิรวดี และแม่น้ำพะโค ในประเทศพม่า นิยมบริโภคในท้องถิ่นโดยปรุงสด ในประเทศไทยมักถูกจับขึ้นขายในตลาดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นครั้งคราว เนื้อมีรสชาติดีเจอมีการทำรังวางไข่โดยขุดแอ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร และเลี้ยงลูกอ่อนถึงขนาด 3–4 ซม. หรืออาจจะใหญ่กว่า แต่ตัวผู้หรือตัวเมียเป็นผู้เลี้ยงยังไม่ทราบแน่ชัด รังที่เจออยู่ในระดับความลึกประมาณ 2 เมตร ในเดือนเมษายน ที่แม่น้ำปายมีพื้นเป็นทรายปนโคลนมีกรวดปนและใกล้กับกองหิน

 

นอกจากนี้แล้ว ปลากดหัวเสียมสาละวินยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย

ปลากดหัวเสียมสาละวิน

สถานะการอนุรักษ์

ความเสี่ยงต่ำ (IUCN 3.1)

การจำแนกชั้นด้านวิทยาศาสตร์

 • อาณาจักร: Animalia
 • ไฟลัม: Chordata
 • ชั้น: Actinopterygii
 • ชั้น: Siluriformes
 • สกุล: Bagridae
 • สกุล: Sperata
 • สปีชีส์: S. acicularis

ชื่อทวินาม

 • Sperata acicularis
 • Ferraris & Runge, 1999